Opublikowano: 12 lipca, 2020 Opublikowano przez: Maria Kozłowska Comments: 0

Dla absolwentów filologii obcych, którzy kierunek na studiach wybrali z pasji, praca w rzetelnym biurze tłumaczeń jest jak spełnienie zawodowych marzeń. I jak to zwykle z marzeniami bywa, jest też ciężka do osiągnięcia. Problem bowiem w tym, że oprócz stosownego wykształcenia bardzo ważne są też osobiste cechy, takie jak rzetelność, ale i wyczucie tekstu, intencji autora czy uparte dążenie do dogłębnego poznania branży, w której tłumacz chce się specjalizować.

Jak zostać tłumaczem? Rekrutacja w biurze tłumaczeń: co się liczy?

Jak zostać tłumaczem? Jak zostać tłumaczem angielskiego? Jak zostać tłumaczem japońskiego?

Oczywiście, jak w każdym praktycznie zawodzie, wykształcenie jest priorytetowe. Ciężko mówić przecież o translacjach bez znajomości języka obcego. Nie jest ono jednak jedynym, czego oczekuje się od tłumacza. Osoba, która chce w tym zawodzie osiągać rzeczywiste sukcesy, powinna także:

  • Znać perfekcyjnie własny, nie tylko obcy język – jeżeli np. zastanawiasz się jak zostać tłumaczem angielskiego, musisz opanować ten język. Oznacza to poprawne posługiwanie się stylem, gramatyką, ortografią, znajomość kształtu formalnych dokumentów, zasad formatowania tekstów różnego typu. Wtedy możesz wykonywać tłumaczenia języka angielskiego.
  • Posiadać bogaty zasób słownictwa zarówno w języku obcym, jak i rodzimym. Jest to konieczne zwłaszcza przy tłumaczeniach tekstów nieformalnych, gdzie trzeba wyczuć intencję i odpowiednio dobrać określenia, słowa, zwroty.
  • Mieć rozległą i ciągle rozszerzaną wiedzę z dziedziny, w której tłumaczeniach zamierza się specjalizować. Każda branża ma swój specyficzny żargon, który dla wykonującego przekład musi być jasny, znajomy i oczywisty na pierwszy rzut oka.
  • Charakteryzować się rzetelnością, dbałością o najdrobniejsze szczegóły, terminowością i profesjonalnym podejściem zarówno do klienta, jak i do swojej pracy.

Predyspozycje osobiste odgrywają równie ważną rolę, co sama znajomość języka. Translacji nie da się do końca wyuczyć, jest to raczej pewna forma sztuki, której uprawnianie wymaga posiadania wymienionych wyżej cech i umiejętności.

Jak zostać tłumaczem angielskiego? Ścieżka zawodowa i ciągłe kształcenie się

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego, niemieckiego, chińskiego czy szwedzkiego?

  • Oczywiście, najpopularniejszą drogą zostania tłumaczem jest ukończenie studiów na kierunku filologii obcej i obranie specjalizacji tłumaczeniowej.
  • Coraz częściej jednak ludzie posiadający dobrą znajomość języka zapisują się na renomowane kursy tłumaczeniowe.

Jak zostać tłumaczem języka angielskiego – kursy w tym coś pomogą?

Nie chodzi tu o zdobywanie kolejnych poziomów znajomości języka obcego, ale o naukę technik i metod tłumaczeniowych. Kursy takie mają bowiem za zadanie nauczyć sztuki translacji i prawideł, jakie rządzą tą formą komunikacyjną.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego?

Droga do uzyskania uprawnień i pracy w zawodzie tłumacza przysięgłego wygląda nieco inaczej, niż jest to przy „zwykłych” translacjach. Karierę w tym zawodzie warunkują przepisy, w szczególności Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, w której zawarte są warunki, jakie trzeba spełnić.

Jeżeli interesuje Cię temat: tłumacz przysięgły języka angielskiego – jak zostać? – musisz wiedzieć, że każdy kandydat musi również zdać egzamin państwowy, który bada nie tylko znajomość języka obcego, ale także skalę znajomości i bogactwa słownictwa języka ojczystego.

Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej i przeprowadzany jest przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Samo przystąpienie do egzaminu jest odpłatne.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – jak zostać?

Jeżeli egzamin zostanie zaliczony, tłumacz otrzymuje świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu, pod którym podpisuje się Minister Sprawiedliwości. Dopiero wówczas może się legitymować odpowiednimi uprawnieniami do tłumaczeń przysięgłych.

Jest to więc jak widać nie tylko kolejny szczebel kariery tłumacza, ale przede wszystkim prestiż, wyróżnienie. Oprócz wymagań stricte zawodowych, wymagana jest też wysoka etyka – reguluje ją Kodeks Tłumacza Przysięgłego.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]