Opublikowano: 5 lipca, 2020 Opublikowano przez: Maria Kozłowska Comments: 0

Tłumacz prawniczy staje przed podwójnie skomplikowaną sytuacją komunikacyjną – tu nie tylko przekłada się słowa z jednego języka na drugi, ale także wszelkie kwestie kulturowe, społeczne, a także prawne.

A czym jest prawo anglosaskie? Co kryje się pod terminem Common Law?

Na te i wiele podobnych pytań odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

System prawa anglosaskiego – cechy

Problem, o którym wspomnieliśmy na samym wstępie przez tłumaczy i specjalistów nazwany został nieprzystawalnością systemów prawnych. Rodzi się w wyniku braku ekwiwalencji terminologicznej pomiędzy antagonistycznymi systemami prawnymi.

System prawa anglosaskiego – zrozumieć podstawowe pojęcia 

System prawa stanowionego – podstawą działań prawnych jest przepis prawa stanowionego. System wyrasta z pozytywizmu prawniczego, występuje na terenie Europy kontynentalnej i w niektórych państwach Ameryki Łacińskiej.

System prawa common law – prawo precedensowe, występujące w państwach anglosaskich. Podstawą jego działania nie są przepisy prawne, ale precedens. Common law wyrasta z prawa zwyczajowego i w dużej mierze się do niego odnosi. Wyroki sądu kształtują prawo.

System anglosaskiego prawa

Prawo stanowione a precedens

Wskażmy najważniejszą różnicę pomiędzy tymi prawami:

  • charakterystyczną cechą prawa kontynentalnego jest wyłączność stanowienia prawa przez organy władzy ustawodawczej,
  • common law bazuje na poprzednio wydanych wyrokach sądowych.

Co to jest prawo stanowione?

Prawo stanowione, występujące także w Polsce, „rządzi się swoimi prawami”.

Wyjaśnijmy więc, co to jest prawo stanowione. Każde zdanie można interpretować według różnych wyznaczników. Już na poziomie językowym występowanie w przepisie słów „lub” i „albo”, zasadniczo wpływa na jego interpretację i zastosowanie.

Tłumacząc taki akt prawny, chociażby na język angielski, mamy spore problemy, tym bardziej jeżeli chcemy przekazać konkretną interpretację. Wtedy okazuje się, że w języku docelowym brakuje odpowiednich słów – to zjawisko związane jest ze wspomnianą już nieprzystawalnością systemów.

Prawo anglosaskie

System prawa anglosaskiego – cechy

Tłumaczenie prawnicze charakteryzuje się, na tle pozostałych rodzajów tłumaczeń odrębną specyfiką. Żeby stać się dobrym tłumaczem tekstów prawniczych, trzeba być prawnikiem. Nie jest to twierdzenie na wyrost, dotyczy przede wszystkim najbardziej ambitnego zagadnienia – tłumaczenia aktów prawnych i podręczników akademickich.

Common law prawo

System prawa anglosaskiego

Common law jest to najprościej ujmując prawo precedensowe. Ten typ prawa obowiązuje głównie w krajach anglosaskich (system anglosaskiego prawa).

  • Common law za źródło prawa bierze nie tylko ustawy, ale również i orzekanie sądowe.
  • W takim rozumieniu Common Law – prawo, a raczej jego tworzenie wiąże się z oparciem norm prawnych oraz rozstrzygnięć sądowych na mających miejsce wcześniej precedensach. Chcąc więc możliwie najlepiej zrozumieć zagadnienie „Common Law prawo” należy mieć świadomość, że tu najważniejszą rzeczą jest tak zwany precedens.

Prawo stanowione

System anglosaskiego prawa – wiedza jest tu podstawą

Jeżeli chodzi o typowe tłumaczenia prawnicze dokumentów, wiedza prawnicza jest także niezbędna do prawidłowej interpretacji stanu faktycznego i prawnego.

Nazwy obcojęzyczne instytucji, możemy znaleźć na oficjalnych stronach tych palcówek. Dla tłumaczenia prawniczego wiedza merytoryczna jest fundamentalna. Tutaj nie można ufać intuicji czy tłumaczyć czegoś na wyczucie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zastosujmy metodę opisową, która w tym przypadku jest najbezpieczniejsza.

 

Mamy nadzieję, że nasze krótkie przedstawienie tego, czym jest prawo anglosaskie, a także pobieżne podjęcie tematu system prawa anglosaskiego – cechy, da inspirację do dalszych poszukiwać, a także rozjaśni największą różnicę między przedstawionymi systemami prawa.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]