Opublikowano: 26 lipca, 2020 Opublikowano przez: Oskar Krupa Comments: 0

Uprawiając zawód tłumacza musimy mieć pełną świadomość wszelkich aspektów, związanych z prawnym funkcjonowaniem naszej profesji, przede wszystkim dlatego, że przedmiotem naszej działalności jest tekst.

Czy nieznajomość prawa szkodzi?

Nawet nieświadome działanie bezprawne, może mieć dla nas bardzo złe konsekwencje, dlatego warto mieć pojęcie o prawnych aspektach pracy z tekstem. Przedmiotem prawa własności intelektualnej jest wszelka własność, będąca wytworem ludzkiego intelektu. Zatem przedmiotem ochrony tego prawa objęte są wszelkie dzieła literackie, znaki firmowe, utwory muzyczne, znaki towarowe, nazwy handlowe, wynalazki, itp.

Polska jest sygnatariuszem wielu umów międzynarodowych, przedmiotem których są regulacje prawne chroniące wytwórców. Jesteśmy także stroną Konwencji Berneńskiej, której artykuł 2 stanowi, że tłumacz ma takie same prawa, jak autor dzieła oryginalnego. Z tego przepisu można zatem wyodrębnić kolejną zasadę, że tłumacz i autor w świetle prawa własności intelektualnej, chronieni są podobnym aparatem prawnym.

Organizacją, która chroni prawa tłumaczy jest także UNESCO. Zalecenia organizacji przede wszystkim zmierzają do ochrony najbardziej rzetelnych tłumaczy, jest to element szeroko rozumianej ochrony różnorodności kulturalnej.

Zawód tłumacza wedle postanowień aktów ONZ ma być odpowiednio honorowany i szanowany, gdyż jest to profesja potrzebna do rozwoju międzynarodowej kultury i zachowania dziedzictwa narodowego.

Jesteś tłumaczem audiowizualnym? Znaj swoje prawa!

Czołową polską ustawą, regulującą prawne kwestie uprawiania zawodu tłumacza, jest „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Już na szczeblu artykułu 2 dowiadujemy się, że także tłumaczenie jest przedmiotem ochrony, przewidzianej prawem autorskim. Tłumaczenie, w świetle ustawy, interpretowane jest, jako rodzaj opracowania cudzego utworu.

Uwaga!

Tłumacz poprzez świadczenie usług przekładu może być współtwórcą dzieła audiowizualnego!

Zatem także przy podziale dochodów, jakie przynosi konkretne dzieło audiowizualne, tłumacz powinien być uwzględniany, jeżeli umowa nie stanowi inaczej. Zapoznanie się z prawami, jakie nam przysługują, jest jedną z ważniejszych rzeczy, jakie tłumacz powinien zrobić już na początku swojej kariery. Wszystko po to, aby w przyszłości nie zostać oszukanym.

Musimy znać obowiązujące nas regulacje prawne, a także szanować prawa innych ludzi.

Warto także wiedzieć, że Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS), w imieniu tłumaczy audiowizualnych, pobiera opłaty za dowolny użytek ich praw autorskich i wypłaca im stosowane wynagrodzenia.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]