Opublikowano: 23 lipca, 2020 Opublikowano przez: Maria Kozłowska Comments: 0

Jeśli jesteś młodym tłumaczem, po studiach z pewnością zastanawiasz się czy na tym etapie zakończyć swoje kształcenie. Rozpoczęcie pracy w wymarzonym zawodzie jest niezwykle ekscytujące. Warto jednak rozważyć dalszy etap edukacji, którym są studia podyplomowe dla tłumaczy. Dziś bowiem sam dyplom ukończenia studiów wyższych nie wystarcza w tym zawodzie. Nieustanne wyzwania, z którymi musi się mierzyć tłumacz w swojej pracy wymagają po prostu więcej niż tylko ukończenie filologii. Dlatego doskonałym pomysłem na podniesienie kwalifikacji czy zdobycia specjalizacji są studia podyplomowe dla tłumaczy. To także doskonały pomysł na kształcenie tłumaczy w czasach tak mocnej konkurencji. I świetne przygotowanie do pracy w zawodzie tłumacza. Poznajmy więc najciekawsze propozycje studiów podyplomowych dla tłumaczy.

Studia podyplomowe dla tłumaczy – to warto wiedzieć

Oferta studiów podyplomowych w naszym kraju nie jest oczywiście ta rozbudowana jak studiów pierwszego stopnia. Jednak wybór specjalizacji, które są na nich proponowane jest rzeczywiście interesujący. Jest kilka polskich uczelni, które oferują bardzo atrakcyjne programy studiów i specjalizacje dedykowane właśnie dla tłumaczy. Warto wiedzieć dla kogo są podyplomowe studia. Otóż, aby podjąć naukę na tym poziomie każdy tłumacz musi mieć dyplom ukończenia studiów wyższych, przynajmniej pierwszego stopnia. Czyli kandydat na słuchacza studiów podyplomowych powinien tytułować się co najmniej licencjatem. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe są dedykowane wszystkim tłumaczom, którzy chcą realizować przekłady przysięgłe, specjalistyczne czy prawnicze. To świetny sposób na podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy merytorycznej. Oczywiście, studia podyplomowe tak jak w ogóle studia wyższe nie są warunkiem koniecznym do pracy w zawodzie tłumacza. Jednak są najlepszym sposobem na zdobycie nowych umiejętności w zawodzie.

Studia podyplomowe dla tłumaczy – wybierz kierunek i program studiów

Aby podjąć studia podyplomowe należy przede wszystkim wybrać uczelnię raz interesująca nas specjalizację. Pierwszym etapem jest oczywiście rekrutacja. Jak wygląda standardowy nabór na słuchaczy studiów podyplomowych? Należy w wyznaczonym przez uczelnię terminie złożyć komplet dokumentów i opłacić naukę. Wśród dokumentów, które należy złożyć jest przede wszystkim dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. Kandydaci na studia podyplomowe składają podczas rekrutacji kilka dokumentów, a rekrutacja odbywa się online, co znacznie ułatwia sprawę. Wszystkie szczegóły i program studiów znajdziemy na stronie głównej uczelni. Warto wiedzieć, że studia podyplomowe dla tłumaczy odbywają się w systemie niestacjonarnym i trwają zwykle 2 semestry. Zjazdy odbywają się w weekendy (sobota i niedziela). Najczęściej językiem wykładowym jest język polski. Co warte zainteresowania, ilość godzin zajęć poświęconych na konkretne warsztaty językowe jest uzależniona od kierunku, który został wybrany oraz programu studiów uczelni. Ich formuła jest tożsama ze studiami zaocznymi pierwszego stopnia. Jakie kierunki studiów podyplomowych mają do zaoferowania tłumaczom polskie uczelnie? To przede wszystkim studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: uwierzytelnionych, tekstów specjalistycznych oraz tekstów medycznych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe dla tłumaczy?

Przede wszystkich tego rodzaju studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą pracować jako tłumacz przysięgły języka obcego. Studia podyplomowe dedykowane są wszystkim absolwentów kierunków filologicznych, choć nie tylko. To doskonałe narzędzie kształcenia także dla osób zajmujących się dziedziną ścisłych tłumaczeń specjalistycznych jak i osób, które pracują z językiem obcym w danej branży. Specjalizacje skierowane są dla kandydatów do zawodu tłumacza przysięgłego jak i czynnych tłumaczy. Rozpiętość kierunków jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Nie tylko znajdziemy tu specjalizacje z zakresu języka angielskiego, ale również wszystkich popularnych języków obcych. Z pewnością więc każdy tłumacz językowy wybierze ten kierunek, który najlepiej spełni jego oczekiwania. I oczekiwania rynku.

Wśród proponowanych kierunków warto zwrócić uwagę na te, które przygotowują do egzaminu kandydatów na tłumaczy przysięgłych. W programie studiów znajdują się warsztaty tłumaczeniowe przygotowujące zarówno do części pisemnej jak i ustnej tego trudnego egzaminu. Są one bardzo skoncentrowane na formule i zakresie egzaminu. Program studiów obejmuje więc pisemne i ustne tłumaczenia tekstów prawniczych, przybliża jego specyfikę i terminologię. Ich zadaniem jest także doskonalenie znajomości języka. Bez wątpienia najwięcej ofert studiów podyplomowych dotyczy tłumaczy języka angielskiego. Wynika to oczywiście z ogromnego zapotrzebowania rynku na tych specjalistów.

Jaki jest cel studiów podyplomowych dla tłumaczy?

Bez wątpienia głównym celem podyplomowych studiów dla tłumaczy jest wszechstronne przygotowanie ich uczestników do pracy tłumacza. Priorytetem jest tu zapoznanie słuchaczy studiów z obowiązującymi normami i przepisami określającymi zawód tłumacza. Studia podyplomowe pozwalają na wykształcenie praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów i materiałów z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych i prawniczych. Przekład specjalistyczny bowiem to jedna z najtrudniejszych dziedzin tłumaczenia. Od tłumacza wymaga nie tylko znajomości języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka obcego. W tego rodzaju przekładzie ważny jest bowiem także kontekst tłumaczeniowy i charakter dokumentu.

Niezaprzeczalnie celem studiów podyplomowych jest także przygotowanie ich słuchaczy do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Zajęcia odbywają się w zakresie szkolenia z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych. Uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego. Poznają wymagania i specyfikę pracy tłumacza uwierzytelnionego. Praktyczne warsztaty poświęcone są wartości tłumaczenia uwierzytelnionego. Praca nad tekstami specjalistycznymi, naszpikowanymi branżową terminologią ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych, urzędowych i formalnych. Dzięki studiom podyplomowym absolwenci studiów filologicznych są świetnie przygotowani do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. I oczywiście do pracy tłumacza przysięgłego.

Studia podyplomowe dla tłumaczy – oferty uczelni

Wiele szkół wyższych ma atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych dla tłumaczy. Oczywiście, pod warunkiem ukończenia studiów wyższych. Inne wymagania określa indywidualnie każda szkoła wyższa zgodnie z własnymi wytycznymi. A jakie kierunki studiów proponują nam polskie uczelnie? Sprawdźmy, oto ranking najciekawszych propozycji.

  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny proponuje studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych oraz studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych. O przyjęciu decyduje egzamin wstępny. Jego celem jest sprawdzenie znajomości języka obcego wybranego przez kandydata na słuchacza. Oba kierunki przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich. Kierunek dla tłumaczy specjalistycznych dedykowany jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych także innych kierunków niż np. filologia angielska.
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. ta uczelnia zaprasza do edukacji na kierunku Tłumaczenia Specjalistyczne. Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym. Kandydaci na słuchaczy muszą wykazywać znajomość języka obcego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. To po prostu konieczność wykazania znajomości języka angielskiego, niemieckiego czy np. rosyjskiego.
  • Uniwersytet Wrocławski prowadzi Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy w kilku językach W ofercie znajdziemy studia z zakresu języka angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego, ale także języków rzadkich. Plan studiów obejmuje dość szeroki zakres tematyczny i merytoryczny w tym zakresie. Przyszli tłumacze poznają tajniki tłumaczenia ustnego, przysięgłego jak również przekładu prawnego, medycznego czy technicznego. Przygotowują również do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

To oczywiście jedynie przykłady propozycji naszych uczelni wyższych. Osoby zainteresowane konkretnym kierunkiem studiów podyplomowych powinny poszukać ich szczegółów na stronach głównych uczelni.

Studia podyplomowe dla tłumaczy to doskonały sposób na zdobycie dodatkowych umiejętności do pracy w tym zawodzie. Wiele z nich przygotowuje słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego i pozwala poznać tajniki wykonywania tego zawodu. Bogata oferta programowa studiów obejmuje nie tylko praktyczne warsztaty dotyczące przekładu z różnych dziedzin prawa. Pozwala także poszerzyć wiedzę z zakresu tłumaczenia tekstów naukowych, także z zakresu prawa i ekonomii. Są także doskonałym przygotowaniem do zawodu tłumacza przysięgłego. Dlatego warto poszerzyć swą wiedzę i umiejętności podczas studiów podyplomowych. Dzięki temu każdy tłumacz będzie perfekcyjnie przygotowany na oczekiwania dzisiejszego rynku usług tłumaczeniowych.

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]