Czas Present Continuous – użycie, zastosowanie

Jednym z angielskich czasów do określania wydarzeń, jakie będą miały miejsce w przyszłości, jest Future Continuous. Jego charakterystyka pozwala na używanie skrócony form i zapisywanie nieco krótszych zdań.

Czas Future Continuous nazywany jest również Future Progressive i wyraża czas przyszły ciągły. Tworzy się go przy użyciu operatora will/shall, odpowiedniej formy czasownika be, a także czasownika głównego (main verb) z końcówką -ing.

Do czego przydaje się Future Continuous?

  1. Informacja, że dane wydarzenie w przyszłości będzie odbywało się przez określony czas i w danym momencie: This time in Monday I’ll be driving home – W poniedziałek o tej porze będę jechał do domu; I’ll be thinking od you – Będę o Tobie myślał.
  2. Określenie czynności, która jeszcze się nie rozpoczęła, a w przyszłości będzie trwała przez określony czas: I shall be driving – Będę jechał; You’ll be living in this house for three whole months – Będziesz żył w tym domu przez pełne trzy miesiące.
  3. Informacja o wydarzeniach, o których obecnie wiadomo i są one oczekiwane: At the same time next week Mark will be giving a lecture – Za tydzień o tej samej porze Mark będzie wykładał.
  4. Informacja o wydarzeniu w kontekście zwykłej czynności, nie podjęcia decyzji: Shall I make you a dinner? No, thanks, I’ll be having lunch anyway – Zrobić Ci obiad? Nie, dzięki, będę przecież jadł lunch.
  5. Pytanie o przyszłe plany: Will you be play football tonight? – Czy wieczorem będziesz grał w piłkę nożną?

Budowa zdania twierdzącego w Future Continuous

Podmiot (I) + will + be + czasownik z końcówką -ing (watching TV) + reszta zdania (tonight)

I will be eating.

You will be working.

He will be driving.

She will be teaching.

It will be raining.

Budowa zdania przeczącego w Present Continuous

Podmiot (I) + will + not + be + czasownik z końcówką -ing (watching TV) + reszta zdania (tonight)

I will not be eating.

You will not be working.

He will not be driving.

She will not be teaching.

It will not be raining.

Budowa pytania w Future Continuous

Will + podmiot (you) + be + czasownik z końcówką -ing (watching TV) + reszta zdania (tonight?)

Will you be working?

Will he be driving?

Will she be teaching?

Will it be raining?

Will we be reading?

Formy skrócone

W czasie Present Continuous powszechne jest stosowane skrótów od formy will be. Mechanizm tego działania pozwala skracać całą wypowiedź, jednak nie stosuje się tego w przypadku rozmów czy tekstów oficjalnych.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will be I’ll be We will be We’ll be
You will be You’ll be You will be You’ll be
He, She, It will be He’ll be, She’ll be, It’ll be They will be They’ll be

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will not be I won’t be We will be not We won’t be
You will be not You won’t be You will be not You won’t be
He, She, It will be not He, She, It won’t be They will be not They won’t be

Forma ,,shall

W największej ilości przypadków zdań z użyciem czasu Future Continuous, po podmiocie umieszcza się czasownik ,,will”. Zdarza się jednak, że w zdaniu występuje ,,shall“, który działa na takiej samej zasadzie i odmienia się go w podobny sposób. Obecnie jednak uważa się ten czasownik za formę książkową, grzecznościową, przez co korzysta się z niego zdecydowanie rzadziej.

Shall I help you?

Shall we go?

0 komentarze/y

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *